Saturday, 10 March 2012

Kesan Kenaikan/Penurunan USD kepada Harga Emas


Apabila USD mengalami pengukuhan (-ve), kesannya kepada harga emas akan mengalami penurunan

walaupun harga emas semasa mengalami kenaikkan dan nilai kenaikkan emas berkurangan dari

nilai kenaikkan sebenar.

Sebaliknya, jika USD lemah (+ve), harga emas akan mengalami kenaikan walaupun pada masa

tersebut

harga emas sedang turun dengan kadar nilai kejatuhan USD melebihi dari nilai penurunan harga

emas semasa.

No comments:

Post a Comment